S prácou firmy Stubau sme maximálne spokojní. Odviedli špičkovú robotu. Ďakujeme.