Dobrý deň,
aj keď cenová ponuka bola oproti konkurencii vyššia,
s prácou som bol spokojný.